Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ การทำงานล่วงเวลาหรือทำงานล่วงเวลา ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • เขาสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ความสนใจเป็นพิเศษจะจ่ายให้กับผู้มีประสบการณ์

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • สร้างเนื้อหา อ่านเนื้อหาที่ได้รับความนิยม อ่านเนื้อหา Tiktok
  ตัดต่อวิดีโอ ถ่ายภาพสินค้าหรือองค์กร ติดต่อ อินฟลู
  มาที่สำนักงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17:00 น
 • ผู้จัดการสำนักงานที่ดีมีของว่างให้กินทุกชั่วโมง กินตอนสิ้นเดือน
  และกำหนดฐานเงินเดือนประจำปี

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • จัดเก็บ จัดการ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ปรับปรุง (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูล กิจกรรม และเนื้อหาโฆษณาบนเว็บไซต์ ควบคุมและส่งเสริมให้บริษัทส่งโฆษณา โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล / ออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์และออฟไลน์ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ควบคุมและจัดการตัวชี้วัดในกิจกรรมการตลาดดิจิทัลทั้งหมดและปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผู้บังคับบัญชา

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขากราฟิก การตลาด การออกแบบไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Illustrator, Adobe Photoshop หรือเครื่องมืออื่นๆ
 • คุณมีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดดิจิทัล
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านการถ่ายภาพหรือวิดีโอและการตัดต่อ
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Line@, เว็บไซต์
 • สามารถพูดภาษาซุนดาได้อย่างถูกต้อง

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

1. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ออนไลน์ที่สร้างสรรค์ของบริษัท การเลือกสื่อ งบประมาณ และเนื้อหาแคมเปญ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบริษัท

2. วางโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3. สามารถสร้างเนื้อหาออนไลน์ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าแต่ละตัวได้

4.บริหารจัดการวางแผนและจัดทำสื่อออนไลน์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยีอื่นๆ

5. ติดตาม กำกับ และควบคุมเนื้อหาสื่อโฆษณาการตลาดออนไลน์ เพื่อให้การโฆษณาการตลาดออนไลน์สอดคล้องกับการสร้างแบรนด์ และช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาใช้บริการมากขึ้น เช่น ความถี่ ข. จำนวนลูกค้า และยอดใช้จ่ายต่อราย

6. จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าและการขาย

7. วิเคราะห์ข้อมูลสื่อและกิจกรรมออนไลน์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

8. โต้ตอบกับสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือในการสื่อสารองค์กร และงานสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

 

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีความถนัดทางภาษา HTML โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • เขียนโปรแกรมจาวา
 • คุณสมบัติการออกแบบเว็บเซอร์วิส: รองรับ API เต็มรูปแบบ, Bootstrap Java Sprint, Spring Java Framework
 • ด้านหน้า: ตอบสนอง กระตุก และปรับเอนได้เต็มที่
 • การจัดการฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL ที่ดี
 • GitLab พร้อมแล้ว

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

– ประสบการณ์ 3-5 ปี
– เขียนโปรแกรมจาวา
– คุณสมบัติการออกแบบบริการข้อความ: รองรับ API เต็มรูปแบบ, Sprint Java Bootstrap, Spring Java Framework, ส่วนหน้า: ตอบสนอง, Angular และ Full Stack
– มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ GitLab ได้